നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുക

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിക്കപ്പെടുന്ന ഷോപ്പിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ Amazon.in-ൽ വിൽക്കൂ
നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം
Amazon seller

Amazon-ൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എങ്ങനെ വിൽക്കാം?

1
How selling on Amazon works

ഒരു Amazon സെല്ലറാകൂ

ഇന്നുതന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ, Amazon-ലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കൂ
2
Requirements to sell on Amazon

Amazon-ൽ വിൽക്കാനുള്ള ആവശ്യകതകൾ

നിങ്ങളുടെ GST/PAN വിവരങ്ങളും ഒരു സജീവ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക
3
List and sell products on Amazon

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന വിവരങ്ങളും ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരും മറ്റ് സവിശേഷതകളും നൽകുക
4
Amazon Shipping methods

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം ഡെലിവർ ചെയ്യൽ

നിങ്ങൾ Amazon-ൽ വിൽക്കുമ്പോൾ, എങ്ങനെ സംഭരിക്കാം, പായ്ക്ക് ചെയ്യാം, ഡെലിവർ ചെയ്യാം, റിട്ടേണുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും.
5
Amazon seller payment method

നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പണം നേടുക

ഓരോ 7 ദിവസത്തിലും ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും (Amazon ഫീസ് കുറച്ച ശേഷം).

എന്തിന് Amazon-ൽ വിൽക്കണം?

കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ നേടുക

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശിക്കപ്പെടുന്ന ഷോപ്പിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ Amazon.in-ലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരൂ.

കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ ചെലവ്

നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുക.

തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത റീച്ച്

Easy Ship, Fulfillment by Amazon എന്നിവയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ സേവനം നൽകാവുന്ന 100% പിൻ കോഡുകളിലേക്കും ഡെലിവർ ചെയ്യുക.
വിജയ കഥകൾ
ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, തമിഴ്, മറാഠി, ഗുജറാത്തി, മലയാളം, ബംഗാളി, തെലുങ്ക് എന്നീ ഭാഷകളിൽ Amazon-ലെ വിൽപ്പന ലഭ്യമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ചുവടെയുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പൊതുവായ ചോദ്യങ്ങൾ

പാക്കേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? പാക്കേജ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ലഭിക്കുക?
നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ ഓപ്ഷനെ ആശ്രയിച്ചാണ് പാക്കേജിംഗ് തീരുമാനിക്കുക. FBA ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഒരു ഡെലിവറി ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം പാക്കേജ് ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. Easy Ship, സെൽഫ് ഷിപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാൽ, പാക്കേജിംഗിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം, ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് Amazon പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങാം.
ആർക്കാണ് ഷിപ്പിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം?
നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂർത്തീകരണ ഓപ്ഷനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. FBA, Easy Ship എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി (റിട്ടേണുകളും) Amazon കൈകാര്യം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ സെൽഫ്-ഷിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, മൂന്നാം കക്ഷി കൊറിയർ സേവനങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡെലിവറി അസോസിയേറ്റുകളെയോ (പ്രാദേശിക ഷോപ്പുകൾക്ക്) ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്യും
FBA പരീക്ഷിക്കൽ ഓഫർ എന്താണ്?
FBA പരീക്ഷിക്കൽ ഓഫർ ഉപയോഗിച്ച്, FBA-യിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പൂർത്തീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള കടത്തു നിരക്ക്, സ്റ്റോറേജ് ഫീസ്, നീക്കം ചെയ്യൽ നിരക്കുകൾ എന്നിവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ 3 മാസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ 100 യൂണിറ്റുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഇളവ് ലഭിക്കും. അതിനാൽ, ഈ ഓഫർ ഉപയോഗിച്ച് അധിക ചെലവില്ലാതെ FBA പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും!
ഈ ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറച്ച് ഓഫർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതാ:
  • പൂർത്തീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സൗജന്യ ഗതാഗതം - ഞങ്ങൾ നിങ്ങലുടെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് ഷിപ്പ്മെൻ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് (FC) സൗജന്യമായി ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു
  • സൗജന്യ സംഭരണം - നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണ കേന്ദ്രത്തിൽ (FC) സംഭരിച്ച്, ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ സൗജന്യമായി പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു
  • സൗജന്യ നീക്കം ചെയ്യൽ - നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സൗജന്യമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യും
ഞാൻ Amazon-ൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ബാധകമായ വ്യത്യസ്ത ഫീസ് ഏന്തൊക്കെയാണ്?
Amazon രണ്ട് പൊതു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു: റെഫറൽ ഫീസും (നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള % ഫീ) ക്ലോസിംഗ് ഫീസും (നൽകുന്ന എല്ലാ ഓർഡറിനുമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഫീ). ശേഷിക്കുന്ന ഫീസ്, നിങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണ ഓപ്ഷൻ, Amazon-ൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം/സേവനം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈടാക്കും.
എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി Amazon-ന് നൽകേണ്ട ഫീസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാനാകും?
നിങ്ങളുടെ ഫീസ് കണക്കാക്കാൻ, ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ Amazon Fulfillment ഓപ്ഷനുകൾ മനസിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും വേണം. നിരവധി Amazon സെല്ലർമാർ പൂർത്തീകരണ ഓപ്ഷനുകളുടെ കോംബിനേഷനുകളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

Fulfillment by Amazon (FBA)

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ Amazon സംഭരിച്ച്, പായ്ക്ക് ചെയ്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു

Easy Ship (ES)

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംഭരിച്ച്, പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു, Amazon അത് നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു

സെൽഫ്-ഷിപ്പ്

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംഭരിച്ച്, പായ്ക്ക് ചെയ്ത്, നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു
ഇതിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിനായുള്ള ഏകദേശ ഫീസ് കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
Amazon-ലെ വിൽപ്പന ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, Amazon.in മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് എന്നിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് ഉപഭോക്താവ് അറിയുമോ?
നിങ്ങളാണ് ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങളുടെ പേജിലും ഓഫർ ലിസ്റ്റിംഗ് പേജിലും ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുകയും ഇൻവോയ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നൽകുകയും ചെയ്യും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ?

കൂടുതലറിയാൻ ചുവടെയുള്ള ഓപ്ഷനുകളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഒരു സെല്ലർ ആകുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ അറിയുക

ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ വിൽക്കാം

 

ബിസിനസ് വളർത്താൻ Amazon-ന് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തുക

 

സെല്ലറായുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുക

Amazon.in-ൽ വിൽക്കുന്ന 10 ലക്ഷത്തിലധികം ബിസിനസുകളടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുക
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കാൻ 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ