ಮಾರಾಟ. ಪ್ಯಾಕ್. ಶಿಪ್.

ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತರಲು ಬಹು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
ನೋಂದಾಯಿಸಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
Amazon ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ Amazon ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ*

ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು 10 ನೇ ಮೇ, 2023 ರಿಂದ 9 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2023 ರ ನಡುವೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿ) Amazon ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್‍‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು:

Amazon.in ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, Amazon.in ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು 3 ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ:

Fulfillment by Amazon (FBA)

ನೀವು Fulfilment by Amazon ಅನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, Amazon ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ

Easy Ship (ES)

ನೀವು Easy Ship ಅನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು Amazon ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ

ಸೆಲ್ಫ್-ಶಿಪ್

ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸುತ್ತೀರಿ

Amazon ಜರ್ಗಾನ್:

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್‌

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಹು ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಫುಲ್‍‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಫುಲ್‍‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಫುಲ್‍‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಫುಲ್‍‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಹು ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಲ್‍‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Fulfillment by Amazon (FBA)

ನೀವು FBA ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು Amazon ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು Amazon ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
Fulfilment by Amazon ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
 • ಪ್ರತಿ FBA ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ Prime ಬಾಡ್ಜಿಂಗ್
 • ಆಫರ್ ಡಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಉತ್ಪನ್ನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗುವ ಅವಕಾಶ
 • ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು Prime ಬಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ
 • ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳು ತಾವು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೋಚರತೆ
 • ಪ್ರೈಮ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಪ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 3X ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ
 • ಒಮ್ಮೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
 • Amazon ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೈಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ 99.9% ಸರ್ವಿಸಬಲ್ ಪಿನ್ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ವೇಗದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • Amazon ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಶೇಖರಣೆ
Amaozn ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
Amazon ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
Amazon ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ: ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ FBA ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.

Amazon ಜರ್ಗಾನ್:

Prime ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್

ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ Fulfilment by Amazon ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ Local Shops on Amazon ಮೂಲಕ). ಪ್ರೈಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನುಭವದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ - ವೇಗದ ವಿತರಣೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆದಾಯ. ಪ್ರೈಮ್ ಆಫರ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ Prime day ಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು.

Easy Ship (ES)

Amazon Easy Ship Amazon.in ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು Amazon ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸ್ಥಳದಿಂದ Amazon ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Easy Ship ಬಳಸುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
 • ಭಾರತದ 99.9% ಪಿನ್ ಕೋಡ್ಗಳಿಗೆ Amazon-ಚಾಲಿತ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆ
 • ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ 'ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ' (ನಗದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ಖಚಿತವಾದ ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯತೆ
 • ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು Amazon ಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಶೇಖರಣೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
ನೀವು ಪಿಕ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು Amazon ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗೋದಾಮನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನು Amazon ಗೆ ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ Easy-Ship ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸೆಲ್ಫ್-ಶಿಪ್

Amazon.in ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ, ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೆಲ್ಫ್-ಶಿಪ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
 • ವಿತರಣಾ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನಮ್ಯತೆ
 • Local Shops on Amazon ಗಳಿಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಬಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ
ಶೇಖರಣೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತೀರಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ: ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ-ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಪಿನ್ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಿರಾನಾ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್/ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ) ಅದೇ ದಿನ/ಮರುದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Fulfillment by Amazon (FBA)

Easy Ship (ES)

ಸೆಲ್ಫ್-ಶಿಪ್

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು + ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಶೇಖರಣೆ
Amazon ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು (FC) ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಿರಿ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
Amazon ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ (ನೀವು Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು)
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ (ನೀವು Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು)
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
Amazon ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ
ನೀವು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು Amazon ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಸಹವರ್ತಿಗಳು/ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾಹಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಫೀಸ್ಕೆಲವು ಚಾನಲ್ಗಳು ಶುಲ್ಕದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದಾಗ, ನೀವು (ಮಾರಾಟಗಾರ) ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ., ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನೀವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ರೆಫರಲ್ ಫೀ + ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀ + ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ
ರೆಫರಲ್ ಫೀ + ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀ + ರವಾನೆ ಫೀ
ರೆಫರಲ್ ಫೀ + ಮುಕ್ತಾಯ ಫೀ
ಪೇ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ
X
Prime ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್
ಹೌದು
ಆಹ್ವಾನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ
Local Shops on Amazon ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಫೀಚರ್ ಮಾಡಿದ ಆಫರ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ಫೀಚರ್ ಮಾಡಿದ ಆಫರ್‌ಗಾಗಿ (“ಫೀಚರ್ ಮಾಡಿದ ಆಫರ್”) ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು : ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿವರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವ ಆಫರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಆಫರ್ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಲು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. Amazon ಮೂಲಕ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್‌ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು ಫೀಚರ್ ಮಾಡಿದ ಆಫರ್ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು
X
X
ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ರಿಫಂಡ್‌ಗಳು
Amazon ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ
Amazon ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ
ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್
Amazon ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ
Amazon ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ

Amazon ಜರ್ಗಾನ್:

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು Amazon ನ ಸುಧಾರಿತ, ಜಾಗತಿಕ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಇಂದೇ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ Amazon.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
© 2021 Amazon.com, Inc. ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ