ಮಾರಾಟ. ಪ್ಯಾಕ್. ಶಿಪ್.

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ, ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತರಲು ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
ನೋಂದಾಯಿಸಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
Amazon ಫುಲ್‌ಫಿಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

Start selling with upto 50% discount on Amazon Referral Fees

Launch your business on Amazon between 15th September 2021 to 31st October 2021 and get upto 50% dicsount on referral fee.
Your discount* will automatically be applied when you register and launch on Amazon.

ನಿಮ್ಮ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

Amazon.In ಗ್ರಾಹಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ನೀವು, Amazon.In ನ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು :

Fulfillment by Amazon (FBA)

ನೀವು Fulfillment by Amazon ಅನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, Amazon ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Easy Ship (ES)

ನೀವು Easy Ship ಅನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು Amazon ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Self-Ship

ನೀವು Self Ship ಅನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ , ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ

Amazon ಜರ್ಗಾನ್:

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನೇಕ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನೇಕ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Fulfillment by Amazon (FBA)

ನೀವು FBA ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು Amazon ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು Amazon ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
Fulfillment by Amazon ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
 • ಪ್ರತಿಯೊಂದು FBA ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ Prime ಬ್ಯಾಡ್ಜ್
 • Buy Box ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ
 • ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು Prime ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹೊಂದಿವೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ Prime ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
 • ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೋಚರತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ
 • Prime ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ Prime ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 3X ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ
 • ಆದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ Amazon ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ
 • Amazon ಎಲ್ಲಾ Prime ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಭಾರತದ 99.9% ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • Amazon ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್‌ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ
Amazon ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
Amazon ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
Amazon ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶಿಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ: ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ FBA ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Amazon ಜರ್ಗಾನ್:

Prime ಬ್ಯಾಡ್ಜ್

ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು Fulfillment by Amazon ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ Prime ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (FBA) (ಮತ್ತು Amazon ನಲ್ಲಿನ Local Shops ಮೂಲಕ). ಪ್ರೈಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನುಭವದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ - ವೇಗದ ಡೆಲಿವರಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಸ್ಟಮರ್‌ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆದಾಯ. Prime ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ Prime ದಿನದಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.

Easy Ship (ES)

Amazon Easy Ship ಎನ್ನುವುದು Amazon.in ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು Amazon ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸ್ಥಳದಿಂದ Amazon ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
Easy Ship ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
 • ಭಾರತದ ಪಿನ್ ಕೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 99.9% ಗೆ Amazon ಮೂಲಕ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
 • ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ 'ಪೇ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ' (ನಗದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ) ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
 • ಖಚಿತವಾದ ಡೆಲಿವರಿ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಭ್ಯತೆ
 • ಆರ್ಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು Amazonಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
ನೀವು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು Amazon ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ
ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗೋದಾಮಿನ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿತರಣಾ ಕೆಲಸವನ್ನು Amazonಗೆ ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ Easy-Ship ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Self-Ship

Amazon.in ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸಲು ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡೆಲಿವರಿ ಪಾಲುದಾರನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Self-Ship ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
 • ಡೆಲಿವರಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ
 • Amazon ನಲ್ಲಿ Local Shops ಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ Prime ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
 • ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ
ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ: ಗೋದಾಮು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಿರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಪಿನ್ ಕೋಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಸಂಘಗಳು/ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ದಿನ/ಮರುದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬಹುದು (Local Shops ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ).

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಚರ್‌ಗಳ ಹೋಲಿಕೆ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

Fulfillment by Amazon (FBA)

Easy Ship (ES)

Self-Ship

ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು + ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಸಂಗ್ರಹಣೆ
Amazon ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ (FC)
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ
ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್
Amazon ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ (ನೀವು Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು)
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ (ನೀವು Amazon ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು)
ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್
Amazon ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ
ನೀವು ಪಿಕ್‌ಅಪ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ Amazon ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ
ನಿಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌ಗಳು/ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಲುಪಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಫೀಸ್ಕೆಲವು ಚಾನಲ್‌ಗಳು ಫೀಸ್ ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದಿದ್ದಾಗ, ನೀವು (ಮಾರಾಟಗಾರ) ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾ., Self Ship ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನೀವು ತರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
ರೆಫರಲ್ ಫೀ + ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೀ + ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ
ರೆಫರಲ್ ಫೀ + ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೀ + ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಫೀ
ರೆಫರಲ್ ಫೀ + ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫೀ
ಪೇ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ
X
Prime ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್
ಹೌದು
ಆಹ್ವಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ
Amazon Local Shops ನಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಪಿನ್‌ಕೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ
Buybox ಗೆಲ್ಲುವ ಹೆಚ್ಚಿದ ಅವಕಾಶಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಅವರು Featured Offer (“Buy Box”) ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು: ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿವರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಆಫರ್ ಉದ್ಯೊಗ ಅರ್ಹತೆ ಸಾಧನೆ ಆಧಾರಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. Fulfilllment by Amazon ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, Buy box ಗೆಲ್ಲಲು ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
X
X
ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಫಂಡ್‌ಗಳು
Amazon ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
Amazon ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಕಡಾಯವಲ್ಲ)
ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ
ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ
Amazon ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
Amazon ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ (ಕಡಾಯವಲ್ಲ)
ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ

Amazon ಜರ್ಗಾನ್:

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್

ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು Amazon ನ ಸುಧಾರಿತ, ಜಾಗತಿಕ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಫುಲ್‌ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅವುಗಳ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ಶಿಪ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ?

ಇಂದೇ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರಿ

ಪ್ರತಿದಿನ Amazon ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ