വിൽപ്പന പ്രോഗ്രാമുകളും സേവനങ്ങളും

വിൽപ്പന അവസരങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ തനത് ബിസിനസ്സ് ആവശ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധതരം വിൽപ്പന പ്രോഗ്രാമുകൾ
വിൽപ്പന അവസരങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തരത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ Amazon പരിപാടികൾ സംബന്ധിച്ച വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Business

ബിസിനസുകൾക്ക് ബൾക്കായി വിൽക്കുക (B2B വിൽപ്പന)

 • Amazon Seller Central-മായി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ബന്ധിപ്പിക്കുക - ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ് ചെയ്യുക, ഒറ്റ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുക, ആവർത്തിച്ചുള്ള ബിസിനസ് പ്രക്രിയകൾ ഒപ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക
 • യോഗ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന അവലോകനവും ഫീഡ്ബാക്കും സ്വയമേവ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വാങ്ങുന്നയാളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
 • റീകൺസീലിയേഷൻ ശ്രമം കുറയ്ക്കുക, ലെഡ്ജർ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക
 • തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിൽപ്പന, ലാഭസാധ്യത, ഡിമാൻഡ് എന്നിവയുടെ അവലോകനം നടത്തുക
Amazon-ലെ പ്രാദേശിക ഷോപ്പുകൾ

നിങ്ങളുടെ അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ വിൽക്കുക

 • Amazon.in- ൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുക
 • “Prime Badge-ന്” യോഗ്യത നേടുക
 • കൂടുതൽ ഓർഡറുകളോടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തുകയും വരുമാനം അധികമാക്കുകയും ചെയ്യുക
എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ട്

അധിക വരുമാനം നേടുന്നതിന് ഒരു പ്രാദേശിക സ്റ്റോർ ഉടമയ്ക്ക് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ Amazon ഡെലിവറികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ് അവസരം

 • പൂജ്യം നിക്ഷേപത്തോടെ അധിക വരുമാനം
 • ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉപയോഗവും.
 • ലോകോത്തര സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഇൻഷുറൻസ്, Amazon സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോജനങ്ങളും.
Amazon Business അഡ്വൈസറി

തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവും അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റും നേടുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നൽകുന്ന പണമടച്ചുള്ള സേവനം
 • വളർച്ച വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിവാര സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാനും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുക
 • സമർപ്പിത എസ്കലേഷൻ പാത്തുകളിലൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
സെല്ലർ ലൈസൻസിംഗ്

നിങ്ങളുടെ സമീപപ്രദേശത്ത് ഡെലിവറി, പിക്കപ്പ് സേവനങ്ങൾക്കായി Amazon-മായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുക

 • നിക്ഷേപങ്ങളില്ലാതെ അധിക പാർട്ട് ടൈം വരുമാനം നേടുക
 • അധിക വരുമാനം ലഭിക്കാൻ തിരക്കില്ലാത്ത സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
 • തിരക്കില്ലാത്ത സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം
 • പിക്ക് അപ്പ് ലൊക്കേഷനുകൾക്കായി അധിക വോക്ക് ഇന്നുകൾ
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Business

ബിസിനസുകൾക്ക് ബൾക്കായി വിൽക്കുക (B2B വിൽപ്പന)

 • GST പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ബൾക്കായി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്, വലിയ അളവിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രൈസിംഗ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു
 • ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, ഷിപ്പിംഗ്, പൂർത്തീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നു
സെല്ലർ ലൈസൻസിംഗ്

Amazon ലൈസൻസുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക

 • Amazon Brand-കൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും Amazon Brand-ൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും
 • നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജരുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ പതിവായി സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു ടൂൾസെറ്റും സ്വീകരിക്കുക
 • ഞങ്ങളുടെ Amazon വ്യാപാരി ടീം നടപ്പാക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്തുണയുടെ ഒരു സ്യൂട്ട് നേടുക.
Amazon Business അഡ്വൈസറി

തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവും അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റും നേടുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നൽകുന്ന പണമടച്ചുള്ള സേവനം
 • വളർച്ച വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിവാര സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാനും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുക
 • സമർപ്പിത എസ്കലേഷൻ പാത്തുകളിലൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക, മാനേജ് ചെയ്യുക, വളർത്തുക

 • Amazon Seller/Vendor Central-ലുമായി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിൽപ്പന ഓട്ടോമേഷൻ കൈവരിക്കുക
 • യോഗ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന അവലോകനവും ഫീഡ്ബാക്കും സ്വയമേവ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വാങ്ങുന്നയാളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
 • റീകൺസീലിയേഷൻ ശ്രമം കുറയ്ക്കുക, ലെഡ്ജർ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക
 • തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിൽപ്പന, ലാഭസാധ്യത, ഡിമാൻഡ് എന്നിവയുടെ അവലോകനം നടത്തുക
സൈൻ ഇൻ ആവശ്യമാണ്
സെല്ലർ ആക്സിലറേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് പിന്തുണ നേടുക

 • ഓൺബോർഡിംഗ് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി പറയാനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപകരണ സെറ്റും നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജറിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങൾക്ക് പുതുപുത്തൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാനും പെട്ടെന്നുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് നേടാനും കഴിയും
എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ട്

അധിക വരുമാനം നേടുന്നതിന് ഒരു പ്രാദേശിക സ്റ്റോർ ഉടമയ്ക്ക് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ Amazon ഡെലിവറികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ് അവസരം

 • പൂജ്യം നിക്ഷേപത്തോടെ അധിക വരുമാനം
 • ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉപയോഗവും
 • ലോകോത്തര സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഇൻഷുറൻസ്, Amazon സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോജനങ്ങളും
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Business

ബിസിനസുകൾക്ക് ബൾക്കായി വിൽക്കുക (B2B വിൽപ്പന)

 • GST പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ബൾക്കായി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്, വലിയ അളവിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രൈസിംഗ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു
 • ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, ഷിപ്പിംഗ്, പൂർത്തീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നു
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Brand Registry

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന് പരിരക്ഷ നേടുക

 • ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച അനുഭവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • Amazon-ലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൾട്ടി-പേജ് സ്റ്റോർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സൗജന്യമായി പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക
 • ശക്തമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക
 • സ്മാർട്ടായതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന തിരയൽ പദങ്ങൾ, ഗഹനമായ ഉപഭോക്തൃ സ്വഭാവ ഡാറ്റാ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക
Amazon Business അഡ്വൈസറി

തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവും അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റും നേടുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നൽകുന്ന പണമടച്ചുള്ള സേവനം
 • വളർച്ച വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിവാര സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാനും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുക
 • സമർപ്പിത എസ്കലേഷൻ പാത്തുകളിലൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക, മാനേജ് ചെയ്യുക, വളർത്തുക

 • Amazon Seller Central-മായി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ബന്ധിപ്പിക്കുക - ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ് ചെയ്യുക, ഒറ്റ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുക, ആവർത്തിച്ചുള്ള ബിസിനസ് പ്രക്രിയകൾ ഒപ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക
 • യോഗ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന അവലോകനവും ഫീഡ്ബാക്കും സ്വയമേവ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വാങ്ങുന്നയാളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
 • റീകൺസീലിയേഷൻ ശ്രമം കുറയ്ക്കുക, ലെഡ്ജർ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക
 • തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിൽപ്പന, ലാഭസാധ്യത, ഡിമാൻഡ് എന്നിവയുടെ അവലോകനം നടത്തുക
സൈൻ ഇൻ ആവശ്യമാണ്
സെല്ലർ ആക്സിലറേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് പിന്തുണ നേടുക

 • ഓൺബോർഡിംഗ് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി പറയാനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപകരണ സെറ്റും നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജറിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങൾക്ക് പുതുപുത്തൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാനും പെട്ടെന്നുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് നേടാനും കഴിയും
Amazon Launchpad

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനായി മെച്ചപ്പെട്ട ദൃശ്യപരതയും പിന്തുണയും നേടുക

 • Amazon-ൽ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വളർന്നുവരുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ, MSME-കൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒരു പരിപാടി
 • ലോഞ്ച് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന, എന്നും നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും നേടുക
 • യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ശക്തവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും വിൽപ്പനാ പരിവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
സെല്ലിംഗ് പാർട്‌ണർ ആപ്പ്സ്റ്റോർ

ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ നിന്നും Amazon സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽ നിന്നും ശക്തമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക.
 • “നിങ്ങൾക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു”, “ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ” എന്നിവ പോലുള്ള ശേഖരങ്ങൾ അടുത്തറിയുക.
 • വിഭാഗം, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്, ഭാഷ, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസ് എന്നിവയും മറ്റും പ്രകാരം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക.
സെല്ലർ ആക്സിലറേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് പിന്തുണ നേടുക

 • ഓൺബോർഡിംഗ് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി പറയാനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപകരണ സെറ്റും നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജറിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങൾക്ക് പുതുപുത്തൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാനും പെട്ടെന്നുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് നേടാനും കഴിയും
Amazon Launchpad

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനായി മെച്ചപ്പെട്ട ദൃശ്യപരതയും പിന്തുണയും നേടുക

 • Amazon-ൽ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വളർന്നുവരുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ, MSME-കൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒരു പരിപാടി
 • ലോഞ്ച് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന, എന്നും നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും നേടുക
 • യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ശക്തവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും വിൽപ്പനാ പരിവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Launchpad

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനായി മെച്ചപ്പെട്ട ദൃശ്യപരതയും പിന്തുണയും നേടുക

 • Amazon-ൽ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വളർന്നുവരുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ, MSME-കൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒരു പരിപാടി
 • ലോഞ്ച് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന, എന്നും നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും നേടുക
 • യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ശക്തവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും വിൽപ്പനാ പരിവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
Amazon Brand Registry

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന് പരിരക്ഷ നേടുക

 • ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച അനുഭവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • Amazon-ലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൾട്ടി-പേജ് സ്റ്റോർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സൗജന്യമായി പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക
 • ശക്തമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക
 • സ്മാർട്ടായതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന തിരയൽ പദങ്ങൾ, ഗഹനമായ ഉപഭോക്തൃ സ്വഭാവ ഡാറ്റാ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക
Amazon Business അഡ്വൈസറി

തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവും അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റും നേടുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നൽകുന്ന പണമടച്ചുള്ള സേവനം
 • വളർച്ച വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിവാര സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാനും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുക
 • സമർപ്പിത എസ്കലേഷൻ പാത്തുകളിലൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക, മാനേജ് ചെയ്യുക, വളർത്തുക

 • Amazon Seller Central-മായി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ബന്ധിപ്പിക്കുക - ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ് ചെയ്യുക, ഒറ്റ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുക, ആവർത്തിച്ചുള്ള ബിസിനസ് പ്രക്രിയകൾ ഒപ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക
 • യോഗ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന അവലോകനവും ഫീഡ്ബാക്കും സ്വയമേവ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വാങ്ങുന്നയാളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
 • റീകൺസീലിയേഷൻ ശ്രമം കുറയ്ക്കുക, ലെഡ്ജർ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക
 • തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിൽപ്പന, ലാഭസാധ്യത, ഡിമാൻഡ് എന്നിവയുടെ അവലോകനം നടത്തുക
സൈൻ ഇൻ ആവശ്യമാണ്
സെല്ലർ ലൈസൻസിംഗ്

Amazon ലൈസൻസുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക

 • Amazon Brand-കൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും Amazon Brand-ൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും
 • നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജരുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ പതിവായി സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു ടൂൾസെറ്റും സ്വീകരിക്കുക
 • ഞങ്ങളുടെ Amazon വ്യാപാരി ടീം നടപ്പാക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്തുണയുടെ ഒരു സ്യൂട്ട് നേടുക.
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ നിന്നും Amazon സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽ നിന്നും ശക്തമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക.
 • “നിങ്ങൾക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു”, “ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ” എന്നിവ പോലുള്ള ശേഖരങ്ങൾ അടുത്തറിയുക.
 • വിഭാഗം, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്, ഭാഷ, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസ് എന്നിവയും മറ്റും പ്രകാരം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക.
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • ടെക്‌സ്‌റ്റോ ചിത്രങ്ങളോ ചേർത്തോ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓപ്‌ഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനോ വ്യക്തിഗതമാക്കാനോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനോ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുക
 • ഒരു സംവേദനാത്മക അനുഭവത്തിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ തത്സമയം നൽകുക
 • അധിക ഫീസ് ഇല്ലാതെ ഈ ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Business

ബിസിനസുകൾക്ക് ബൾക്കായി വിൽക്കുക (B2B വിൽപ്പന)

 • GST പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ബൾക്കായി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്, വലിയ അളവിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രൈസിംഗ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു
 • ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, ഷിപ്പിംഗ്, പൂർത്തീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നു
സെല്ലർ ആക്സിലറേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് പിന്തുണ നേടുക

 • ഓൺബോർഡിംഗ് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി പറയാനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപകരണ സെറ്റും നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജറിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങൾക്ക് പുതുപുത്തൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാനും പെട്ടെന്നുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് നേടാനും കഴിയും
എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ട്

അധിക വരുമാനം നേടുന്നതിന് ഒരു പ്രാദേശിക സ്റ്റോർ ഉടമയ്ക്ക് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ Amazon ഡെലിവറികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ് അവസരം

 • പൂജ്യം നിക്ഷേപത്തോടെ അധിക വരുമാനം
 • ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉപയോഗവും.
 • ലോകോത്തര സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഇൻഷുറൻസ്, Amazon സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോജനങ്ങളും.
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Saheli

സ്ത്രീകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പിന്തുണ

 • ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ സംരംഭകരിൽ നിന്നുള്ള, പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമർപ്പിത പരിപാടി
 • ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ എങ്ങനെ വിൽക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമാക്കിയ പരിശീലന പിന്തുണ നേടുക
 • പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നേടുക
 • ഇമേജിംഗ്, കാറ്റലോഗിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പിന്തുണ നേടുക
Amazon Business അഡ്വൈസറി

തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവും അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റും നേടുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നൽകുന്ന പണമടച്ചുള്ള സേവനം
 • വളർച്ച വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിവാര സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാനും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുക
 • സമർപ്പിത എസ്കലേഷൻ പാത്തുകളിലൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Karigar

കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ/കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • കൈകൊണ്ട് ആധികാരിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സെല്ലർമാർക്കും കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്കും Amazon-ൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭം.
 • ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ എങ്ങനെ വിൽക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമാക്കിയ പരിശീലന പിന്തുണ നേടുക
 • പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നേടുക
 • ഇമേജിംഗ്, കാറ്റലോഗിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പിന്തുണ നേടുക
Amazon Business അഡ്വൈസറി

തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവും അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റും നേടുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നൽകുന്ന പണമടച്ചുള്ള സേവനം
 • വളർച്ച വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിവാര സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാനും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുക
 • സമർപ്പിത എസ്കലേഷൻ പാത്തുകളിലൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Renewed

ഉപയോഗിച്ചതും പുതുക്കിയതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • Amazon.in-ലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതുക്കിയതും ഉപയോഗിച്ചതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക
 • പുതുക്കിയ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും വിതരണത്തിലും Amazon-ൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സെല്ലർമാരെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുക
 • Amazon-ൻ്റെ വിശ്വസനീയമായ ഇ-കൊമേഴ്സ് കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ
എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ട്

അധിക വരുമാനം നേടുന്നതിന് ഒരു പ്രാദേശിക സ്റ്റോർ ഉടമയ്ക്ക് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ Amazon ഡെലിവറികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ് അവസരം

 • പൂജ്യം നിക്ഷേപത്തോടെ അധിക വരുമാനം
 • ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉപയോഗവും.
 • ലോകോത്തര സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഇൻഷുറൻസ്, Amazon സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോജനങ്ങളും.
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Global Selling

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • Amazon Global Selling ഉപയോഗിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുക
 • ദീപാവലി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവയ്‌ക്കൊപ്പം Prime Day, ക്രിസ്മസ്, ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ, സൈബർ മൻഡേ, റംസാൻ തുടങ്ങിയ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടക്കുന്ന സീസണുകളും വിൽപ്പനാ ഇവൻ്റുകളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
 • അന്താരാഷ്ട്ര ലോജിസ്റ്റിക്സും ഉപഭോക്തൃ സേവനവും സംബന്ധിച്ച് Amazon നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ നിന്നും Amazon സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽ നിന്നും ശക്തമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക.
 • “നിങ്ങൾക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു”, “ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ” എന്നിവ പോലുള്ള ശേഖരങ്ങൾ അടുത്തറിയുക.
 • വിഭാഗം, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്, ഭാഷ, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസ് എന്നിവയും മറ്റും പ്രകാരം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക.
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Business

ബിസിനസുകൾക്ക് ബൾക്കായി വിൽക്കുക (B2B വിൽപ്പന)

 • GST പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ബൾക്കായി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്, വലിയ അളവിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രൈസിംഗ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു
 • ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, ഷിപ്പിംഗ്, പൂർത്തീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നു
 • റീകൺസീലിയേഷൻ ശ്രമം കുറയ്ക്കുക, ലെഡ്ജർ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക
സെല്ലർ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം

നാഴികക്കല്ലുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ റിവാർഡുകൾ നേടുക

 • റിവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളിൽ/മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ചില റിവാർഡുകൾ നേടുക
 • Amazon-ലൂടെ വളരുക, റിവാർഡുകൾ വഴി അധിക പണം സമ്പാദിക്കുക
സൈൻ ഇൻ ആവശ്യമാണ്
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക, മാനേജ് ചെയ്യുക, വളർത്തുക

 • Amazon Seller Central-മായി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ബന്ധിപ്പിക്കുക - ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ് ചെയ്യുക, ഒറ്റ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുക, ആവർത്തിച്ചുള്ള ബിസിനസ് പ്രക്രിയകൾ ഒപ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക
 • യോഗ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന അവലോകനവും ഫീഡ്ബാക്കും സ്വയമേവ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വാങ്ങുന്നയാളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
 • റീകൺസീലിയേഷൻ ശ്രമം കുറയ്ക്കുക, ലെഡ്ജർ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക
 • തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിൽപ്പന, ലാഭസാധ്യത, ഡിമാൻഡ് എന്നിവയുടെ അവലോകനം നടത്തുക
സൈൻ ഇൻ ആവശ്യമാണ്
Amazon-ലെ പ്രാദേശിക ഷോപ്പുകൾ

നിങ്ങളുടെ അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ വിൽക്കുക

 • Amazon.in- ൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുക
 • “Prime Badge-ന്” യോഗ്യത നേടുക
 • കൂടുതൽ ഓർഡറുകളോടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തുകയും വരുമാനം അധികമാക്കുകയും ചെയ്യുക
Amazon Brand Registry

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന് പരിരക്ഷ നേടുക

 • ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച അനുഭവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • Amazon-ലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൾട്ടി-പേജ് സ്റ്റോർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സൗജന്യമായി പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക
 • ശക്തമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക
 • സ്മാർട്ടായതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന തിരയൽ പദങ്ങൾ, ഗഹനമായ ഉപഭോക്തൃ സ്വഭാവ ഡാറ്റാ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക
Amazon Karigar

കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ/കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • കൈകൊണ്ട് ആധികാരിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സെല്ലർമാർക്കും കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്കും Amazon-ൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭം.
 • ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ എങ്ങനെ വിൽക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമാക്കിയ പരിശീലന പിന്തുണ നേടുക
 • പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നേടുക
 • ഇമേജിംഗ്, കാറ്റലോഗിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പിന്തുണ നേടുക
Amazon Business അഡ്വൈസറി

തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവും അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റും നേടുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നൽകുന്ന പണമടച്ചുള്ള സേവനം
 • വളർച്ച വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിവാര സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാനും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുക
 • സമർപ്പിത എസ്കലേഷൻ പാത്തുകളിലൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
Amazon Launchpad

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനായി മെച്ചപ്പെട്ട ദൃശ്യപരതയും പിന്തുണയും നേടുക

 • Amazon-ൽ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വളർന്നുവരുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ, MSME-കൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒരു പരിപാടി
 • ലോഞ്ച് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന, എന്നും നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും നേടുക
 • യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ശക്തവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും വിൽപ്പനാ പരിവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
സെല്ലർ ആക്സിലറേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് പിന്തുണ നേടുക

 • ഓൺബോർഡിംഗ് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി പറയാനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപകരണ സെറ്റും നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജറിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങൾക്ക് പുതുപുത്തൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാനും പെട്ടെന്നുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് നേടാനും കഴിയും
Amazon Saheli

സ്ത്രീകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പിന്തുണ

 • ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ സംരംഭകരിൽ നിന്നുള്ള, പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമർപ്പിത പരിപാടി
 • ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ എങ്ങനെ വിൽക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമാക്കിയ പരിശീലന പിന്തുണ നേടുക
 • പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നേടുക
 • ഇമേജിംഗ്, കാറ്റലോഗിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പിന്തുണ നേടുക
Amazon Renewed

ഉപയോഗിച്ചതും പുതുക്കിയതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • Amazon.in-ലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതുക്കിയതും ഉപയോഗിച്ചതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക
 • പുതുക്കിയ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും വിതരണത്തിലും Amazon-ൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സെല്ലർമാരെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുക
 • Amazon-ൻ്റെ വിശ്വസനീയമായ ഇ-കൊമേഴ്സ് കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ
എവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക

എവിടെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക

 • Amazon.in-ൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുക
 • സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖലകളിലൂടെയോ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള വിൽപ്പനക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നതിലൂടെയോ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക
 • സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ നേടുക
സെല്ലർ ലൈസൻസിംഗ്

Amazon ലൈസൻസുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക

 • Amazon Brand-കൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും Amazon Brand-ൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും
 • നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജരുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ പതിവായി സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു ടൂൾസെറ്റും സ്വീകരിക്കുക
 • ഞങ്ങളുടെ Amazon വ്യാപാരി ടീം നടപ്പാക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്തുണയുടെ ഒരു സ്യൂട്ട് നേടുക.
എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ട്

അധിക വരുമാനം നേടുന്നതിന് ഒരു പ്രാദേശിക സ്റ്റോർ ഉടമയ്ക്ക് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ Amazon ഡെലിവറികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ് അവസരം

 • പൂജ്യം നിക്ഷേപത്തോടെ അധിക വരുമാനം
 • ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉപയോഗവും.
 • ലോകോത്തര സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഇൻഷുറൻസ്, Amazon സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോജനങ്ങളും.
Amazon Global Selling

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • Amazon Global Selling ഉപയോഗിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുക
 • ദീപാവലി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവയ്‌ക്കൊപ്പം Prime Day, ക്രിസ്മസ്, ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ, സൈബർ മൻഡേ, റംസാൻ തുടങ്ങിയ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടക്കുന്ന സീസണുകളും വിൽപ്പനാ ഇവൻ്റുകളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
 • അന്താരാഷ്ട്ര ലോജിസ്റ്റിക്സും ഉപഭോക്തൃ സേവനവും സംബന്ധിച്ച് Amazon നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ നിന്നും Amazon സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽ നിന്നും ശക്തമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക.
 • “നിങ്ങൾക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു”, “ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ” എന്നിവ പോലുള്ള ശേഖരങ്ങൾ അടുത്തറിയുക.
 • വിഭാഗം, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്, ഭാഷ, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസ് എന്നിവയും മറ്റും പ്രകാരം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക.
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • ടെക്‌സ്‌റ്റോ ചിത്രങ്ങളോ ചേർത്തോ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓപ്‌ഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനോ വ്യക്തിഗതമാക്കാനോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനോ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുക
 • ഒരു സംവേദനാത്മക അനുഭവത്തിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ തത്സമയം നൽകുക
 • അധിക ഫീസ് ഇല്ലാതെ ഈ ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
Amazon STEP

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, ആനുകൂല്യങ്ങൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുക, വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുക

 • വളർച്ചയെ നയിക്കുന്ന അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൺസ്റ്റോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ
 • സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ്, ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ലൈറ്റ്നിംഗ് ഡീൽ ഫീസ് ഇളവ്, വേഗത്തിലുള്ള പണവിതരണ സൈക്കിളുകൾ, മുൻഗണനയുള്ള സെല്ലർ പിന്തുണ എന്നിവയും മറ്റും പോലുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇഷ്ടാനുസൃതവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേടുക
Amazon Business

ബിസിനസുകൾക്ക് ബൾക്കായി വിൽക്കുക (B2B വിൽപ്പന)

 • GST പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ബിസിനസ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക
 • നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം ബൾക്കായി വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്, വലിയ അളവിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രൈസിംഗ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു
 • ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്, ഷിപ്പിംഗ്, പൂർത്തീകരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ നൽകുന്നു
സെല്ലർ റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം

നാഴികക്കല്ലുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലൂടെ റിവാർഡുകൾ നേടുക

 • റിവാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ഓഫറുകളിൽ/മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ചില റിവാർഡുകൾ നേടുക
 • Amazon-ലൂടെ വളരുക, റിവാർഡുകൾ വഴി അധിക പണം സമ്പാദിക്കുക
സൈൻ ഇൻ ആവശ്യമാണ്
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക, മാനേജ് ചെയ്യുക, വളർത്തുക

 • Amazon Seller Central-മായി നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ബന്ധിപ്പിക്കുക - ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ് ചെയ്യുക, ഒറ്റ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് ഓർഡറുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുക, ആവർത്തിച്ചുള്ള ബിസിനസ് പ്രക്രിയകൾ ഒപ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക
 • യോഗ്യതയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്ന അവലോകനവും ഫീഡ്ബാക്കും സ്വയമേവ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും വാങ്ങുന്നയാളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക
 • റീകൺസീലിയേഷൻ ശ്രമം കുറയ്ക്കുക, ലെഡ്ജർ സ്വയമേവ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക
 • തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വിൽപ്പന, ലാഭസാധ്യത, ഡിമാൻഡ് എന്നിവയുടെ അവലോകനം നടത്തുക
സൈൻ ഇൻ ആവശ്യമാണ്
Amazon-ലെ പ്രാദേശിക ഷോപ്പുകൾ

നിങ്ങളുടെ അയൽപ്രദേശങ്ങളിൽ വിൽക്കുക

 • Amazon.in- ൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുക
 • “Prime Badge-ന്” യോഗ്യത നേടുക
 • കൂടുതൽ ഓർഡറുകളോടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വളർത്തുകയും വരുമാനം അധികമാക്കുകയും ചെയ്യുക
Amazon Brand Registry

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന് പരിരക്ഷ നേടുക

 • ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച അനുഭവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക
 • Amazon-ലെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മൾട്ടി-പേജ് സ്റ്റോർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സൗജന്യമായി പ്രമോട്ട് ചെയ്യുക
 • ശക്തമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക
 • സ്മാർട്ടായതും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ബിസിനസ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന തിരയൽ പദങ്ങൾ, ഗഹനമായ ഉപഭോക്തൃ സ്വഭാവ ഡാറ്റാ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക
Amazon Karigar

കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ/കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • കൈകൊണ്ട് ആധികാരിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സെല്ലർമാർക്കും കരകൗശല തൊഴിലാളികൾക്കും Amazon-ൽ വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു സംരംഭം.
 • ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ എങ്ങനെ വിൽക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമാക്കിയ പരിശീലന പിന്തുണ നേടുക
 • പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നേടുക
 • ഇമേജിംഗ്, കാറ്റലോഗിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പിന്തുണ നേടുക
Amazon Business അഡ്വൈസറി

തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവും അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റും നേടുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നൽകുന്ന പണമടച്ചുള്ള സേവനം
 • വളർച്ച വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രതിവാര സംഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് പ്ലാനും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിൽപ്പന കോച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങളും നേടുക
 • സമർപ്പിത എസ്കലേഷൻ പാത്തുകളിലൂടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
Amazon Launchpad

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനായി മെച്ചപ്പെട്ട ദൃശ്യപരതയും പിന്തുണയും നേടുക

 • Amazon-ൽ സ്വന്തം ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വളർന്നുവരുന്ന ബ്രാൻഡുകൾ, MSME-കൾ എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒരു പരിപാടി
 • ലോഞ്ച് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന, എന്നും നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ സ്യൂട്ടിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും നേടുക
 • യഥാർത്ഥ ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ശക്തവും നടപടിയെടുക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും വിൽപ്പനാ പരിവർത്തനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക
സെല്ലർ ആക്സിലറേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് വളർത്തുന്നതിന് പിന്തുണ നേടുക

 • ഓൺബോർഡിംഗ് പിന്തുണയും നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി പറയാനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപകരണ സെറ്റും നേടുക
 • നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജറിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങൾക്ക് പുതുപുത്തൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരീക്ഷിക്കാനും പെട്ടെന്നുള്ള ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് നേടാനും കഴിയും
Amazon Saheli

സ്ത്രീകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പിന്തുണ

 • ഇന്ത്യയിലെ വനിതാ സംരംഭകരിൽ നിന്നുള്ള, പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സമർപ്പിത പരിപാടി
 • ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ എങ്ങനെ വിൽക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിപരമാക്കിയ പരിശീലന പിന്തുണ നേടുക
 • പ്രാരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഒരു സമർപ്പിത അക്കൗണ്ട് മാനേജരെ നേടുക
 • ഇമേജിംഗ്, കാറ്റലോഗിംഗ്, മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പിന്തുണ നേടുക
Amazon Renewed

ഉപയോഗിച്ചതും പുതുക്കിയതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • Amazon.in-ലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതുക്കിയതും ഉപയോഗിച്ചതുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക
 • പുതുക്കിയ വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിലും വിതരണത്തിലും Amazon-ൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന സെല്ലർമാരെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുക
 • Amazon-ൻ്റെ വിശ്വസനീയമായ ഇ-കൊമേഴ്സ് കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ
എവിടെ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക

എവിടെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക

 • Amazon.in-ൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടുക
 • സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര മേഖലകളിലൂടെയോ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള വിൽപ്പനക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നതിലൂടെയോ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി മൂന്നാം കക്ഷി സേവന ദാതാക്കളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക
 • സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ നേടുക
സെല്ലർ ലൈസൻസിംഗ്

Amazon ലൈസൻസുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്കായി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക

 • Amazon Brand-കൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും Amazon Brand-ൻ്റെ വിശ്വാസ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും
 • നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജരുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണ പതിവായി സ്വീകരിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനും പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നിർദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പിന്തുണയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു ടൂൾസെറ്റും സ്വീകരിക്കുക
 • ഞങ്ങളുടെ Amazon വ്യാപാരി ടീം നടപ്പാക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് പിന്തുണയുടെ ഒരു സ്യൂട്ട് നേടുക.
എനിക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ട്

അധിക വരുമാനം നേടുന്നതിന് ഒരു പ്രാദേശിക സ്റ്റോർ ഉടമയ്ക്ക് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ Amazon ഡെലിവറികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ബിസിനസ് അവസരം

 • പൂജ്യം നിക്ഷേപത്തോടെ അധിക വരുമാനം
 • ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉൽപാദനക്ഷമമല്ലാത്ത സമയത്തിൻ്റെ മികച്ച ഉപയോഗവും.
 • ലോകോത്തര സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും ഇൻഷുറൻസ്, Amazon സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രയോജനങ്ങളും.
Amazon Global Selling

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • Amazon Global Selling ഉപയോഗിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുക
 • ദീപാവലി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവയ്‌ക്കൊപ്പം Prime Day, ക്രിസ്മസ്, ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ, സൈബർ മൻഡേ, റംസാൻ തുടങ്ങിയ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടക്കുന്ന സീസണുകളും വിൽപ്പനാ ഇവൻ്റുകളും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.
 • അന്താരാഷ്ട്ര ലോജിസ്റ്റിക്സും ഉപഭോക്തൃ സേവനവും സംബന്ധിച്ച് Amazon നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക

 • നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് Amazon-ൽ നിന്നും Amazon സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളിൽ നിന്നും ശക്തമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കണ്ടെത്തുക.
 • “നിങ്ങൾക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു”, “ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ” എന്നിവ പോലുള്ള ശേഖരങ്ങൾ അടുത്തറിയുക.
 • വിഭാഗം, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ്, ഭാഷ, പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസ് എന്നിവയും മറ്റും പ്രകാരം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക.
Amazon സാങ്കേതിക സംയോജനം

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുക

 • ടെക്‌സ്‌റ്റോ ചിത്രങ്ങളോ ചേർത്തോ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓപ്‌ഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനോ വ്യക്തിഗതമാക്കാനോ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനോ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുക
 • ഒരു സംവേദനാത്മക അനുഭവത്തിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അന്തിമ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂ തത്സമയം നൽകുക
 • അധിക ഫീസ് ഇല്ലാതെ ഈ ഫീച്ചർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

ഇന്നുതന്നെ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുക

എല്ലാ ദിവസവും Amazon.in-ൽ തിരയുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക.
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കാൻ 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ