ಇದರೊಂದಿಗೆ Amazon ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ
ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್‌ಗಳು

Special offers sellers on Amazon.in. Available for a limited time only!
Offers for Amazon.in sellers

ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್‌ಗಳು

ಮಾರಾಟದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ*

ನೀವು 10 ನೇ ಮೇ 2023 ರಿಂದ 9 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳು ಸೇರಿವೆ) Amazon ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ Amazon ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕ* ಮೇಲೆ ಫ್ಲಾಟ್ 50% ಮನ್ನಾ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಇಂದೇ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರಿ

ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ