ಇದರೊಂದಿಗೆ Amazon ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ
ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್‌ಗಳು

ನಿಮಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್‌ಗಳು

ಸೀಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ!

ಮಾರಾಟದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

ನೀವು Amazon ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 28 ನೇ ಆಗಸ್ಟ್‌, 2022 ನಿಂದ 26 ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್, 2022 ವರೆಗೆ (ಎರಡೂ ದಿನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಆರಂಭಿಸಿದರೆ Amazon ಮಾರಾಟ ಶುಲ್ಕ ದಲ್ಲಿ* 50% ವರೆಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಇಂದೇ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರಿ

ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ