പരിമിതകാല മെഗാ ഓഫർ**

എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും സെല്ലിംഗ് ഫീസിൽ* ഫ്ലാറ്റ് 50% കിഴിവ് നേടുക

ഇപ്പോൾ തന്നെ Amazon-ൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന യാത്ര ആരംഭിക്കൂ
*വിൽപ്പന ഫീ എന്നതുകൊണ്ട് റെഫറൽ ഫീസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം
ഒരു Amazon സെല്ലറാകൂ

കുറഞ്ഞ ഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുക

2022 ഓഗസ്റ്റ് 28-നും ഒക്ടോബർ 26-നും ഇടയിൽ (രണ്ട് ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) Amazon-ൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, Amazon വിൽപ്പന ഫീസിൽ* 50% വരെ ഇളവ് നേടുക.

*ഓഫർ വിശദാംശങ്ങൾ

2022 ഓഗസ്റ്റ് 28-നും ഒക്ടോബർ 26-നും ഇടയിൽ (രണ്ട് ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) Amazon-ൽ പുതിയതായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്ന ഏത് സെല്ലർക്കും, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും, ഓഫർ പ്രകാരം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കിഴിവുകൾ ലഭിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കും:
ഇനിയെന്തിന് കാത്തിരിക്കണം? ഇപ്പോൾത്തന്നെ ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൂ.

പരിമിത കാല ലോഞ്ച് ഓഫറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് Amazon.in-ൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ വിൽപ്പന യാത്ര ആരംഭിക്കുക

Amazon SPN നൽകുന്ന പരസ്യം ചെയ്യൽ ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 10 ASIN-കൾക്ക് വരെ സൗജന്യ ലിസ്റ്റിംഗ് പിന്തുണ, ₹350, ₹2000 എന്നിവയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന GST പിന്തുണ എന്നിവ നേടുക

Amazon-ൽ എങ്ങനെ വിൽക്കാം

ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക

3 ലളിതമായ നടപടികളിലൂടെ ഒരു അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ GST, PAN, ഒരു സജീവ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്.

ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സംഭരിക്കുക, ഡെലിവർ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുക, നിരവധി ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് സംഭരണം, പാക്കേജിംഗ്, ഡെലിവറി എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

വിൽപ്പന നിരീക്ഷിക്കുക, വളർച്ച ട്രാക്ക് ചെയ്യുക

ഉപഭോക്തൃ ഓർഡറുകൾ, വിൽപ്പനയുടെ വളർച്ച, പേയ്മെൻ്റ് സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ എന്നിവ, ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ആപ്പിലും ലഭ്യമായ ഞങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകൃത ഡാഷ്ബോർഡിൽ എളുപ്പത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് പണം നേടുക

നിങ്ങൾ Amazon.in അംഗീകൃത സെല്ലറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പേ ഓൺ ഡെലിവറി ഓർഡറുകളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും, ഓരോ 7 ദിവസത്തിലും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പേയ്മെൻ്റുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

എന്തിന് Amazon-ൽ വിൽക്കണം?

സുരക്ഷിതമായ പേയ്മെന്റുകൾ

സുരക്ഷിതമായ പേയ്മെന്റുകൾ, പതിവായി

പേ-ഓൺ-ഡെലിവറി ഓർഡറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും, ഓരോ 7 ദിവസത്തിലും നിങ്ങളുടെ പണം സുരക്ഷിതമായി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
സമ്മർദ്ദരഹിതമായ ഷിപ്പിംഗ്

സമ്മർദ്ദരഹിതമായ ഷിപ്പിംഗ്

Fulfillment by Amazon (FBA) വഴിയാണെങ്കിലും Easy Ship വഴിയാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡെലിവറി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
സേവന ദാതാവ്

ഓരോ ആവശ്യത്തിനുമുള്ള സേവനങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ഫോട്ടോഗ്രഫി, അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയ്ക്കും മറ്റും മൂന്നാം കക്ഷി പ്രൊഫഷണലുകളിൽ നിന്ന്, പണം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനം നേടുക.
എൻ്റെ ബിസിനസ് ഈ വർഷം
Amazon-ൽ 9x വളർന്നു
പ്രിയ ത്യാഗിസഹസ്ഥാപക, Tied Ribbons
തുടക്കത്തിൽ, ഞാൻ Amazon-ൽ 10 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമേ വിറ്റിരുന്നുള്ളൂ. ഉപഭോക്താക്കൾ വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനാൽ, ഞാൻ അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ 700 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ക്രിസ്റ്റിLooms & Weaves എന്ന വസ്ത്ര ബ്രാൻഡിൻ്റെ സ്ഥാപക
ഡെലിവറിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സമയത്തോ അതിന് മുമ്പോ ആയി ഉപഭോക്താവിന് മികച്ച അവസ്ഥയിൽ ഉൽപ്പന്നം ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം Amazon ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
വിനായക്Todu Price
ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുപോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ്
ഞങ്ങളുടെ ഓർഡറുകൾ വരുന്നത്.
അനുപം ബർമൻAsavari Sarees

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

50% വിൽപ്പന ഫീ ഓഫർ എന്താണ്?
ഓഗസ്റ്റ് 28-നും ഒക്ടോബർ 26-നും ഇടയിൽ സെല്ലറായി Amazon.in-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ (Amazon വിൽപ്പന അക്കൗണ്ടിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പൂർത്തിയാക്കി കമ്പനിയുടെ പേര് നൽകൽ), രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി മുതൽ 90 ദിവസത്തേക്ക് റെഫറൽ ഫീസിൽ 50% ഇളവിന് സെല്ലർക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടാകും.
ഈ ‘50% വിൽപ്പന ഫീ’ ഓഫർ ആർക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?
Amazon സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തിൽ പിൻവലിക്കുകയോനീട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നതു വരെ, ഓഗസ്റ്റ് 28-നും ഒക്ടോബർ 26-നും ഇടയിൽ (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ) Amazon.in-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന, അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള സെല്ലർമാർക്ക് ഈ ഓഫർ സാധുതയുള്ളതാണ്.
ഓഫർ കാലയളവിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ്?
2022 ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ 2022 ഒക്ടോബർ 26 വരെ (രണ്ട് ദിവസങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ) (“ഓഫർ കാലയളവ്”)
90 ദിവസത്തെ ഓഫർ കാലയളവിൽ സെല്ലർക്ക് എങ്ങനെ ഓഫർ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും?
Seller Central-ലെ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെൻ്ററി മാനേജ് ചെയ്യുക പേജിൽ സെല്ലർക്ക് ഇത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
സെല്ലർക്ക് ഈ ഓഫർ എത്ര കാലം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം?
രജിസ്ട്രേഷൻ മുതൽ 90 ദിവസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഈ പരിമിത കാല ഓഫർ ബാധകമാണ്. ഓഫർ നേടുന്നതിന്, സെല്ലർ Amazon.in-ൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് (Amazon.in-ൽ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് എങ്കിലും തത്സമയം ആകണം) ഒരു വിൽപ്പന നടത്തണം.
ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുന്നതിന് വിൽപ്പനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിധി ഉണ്ടോ?
ഇല്ല, ഓഫർ കാലയളവിൽ Amazon.in-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഏത് തുകയ്ക്ക് സെല്ലർ വിൽപ്പന നടത്തിയാലും ഓഫർ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരം ഇളവിന് യോഗ്യതയുണ്ട്. ഓഫർ നേടുന്നതിന്, സെല്ലർ Amazon.in-ൽ ലോഞ്ച് (Amazon.in-ൽ ലിസ്റ്റിംഗ് തത്സമയം ആകണം) ചെയ്യണം.
നിലവിലുള്ള Amazon.in സെല്ലർമാർക്കും ഓഫർ ബാധകമാണോ?
ഇല്ല, ഓഫർ കാലയളവിൽ Amazon.in-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, ഏത് തുകയ്ക്ക് സെല്ലർ വിൽപ്പന നടത്തിയാലും അതിൽ നിന്നുള്ള ബാധകമായ റെഫറൽ ഫീസ് ഓഫർ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പ്രകാരം ഇളവിന് യോഗ്യതയുണ്ട്. ഓഫർ നേടുന്നതിന്, സെല്ലർ Amazon.in-ൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് (Amazon.in-ൽ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് എങ്കിലും തത്സമയം ആകണം) ഒരു വിൽപ്പന നടത്തണം.
ഓഫറിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടോ?
Amazon.in- ലെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഓഫർ ബാധകമാണ്
എല്ലാ പൂർത്തീകരണ ചാനലിനും ഇത് ബാധകമാണോ?
അതെ, എല്ലാ പൂർത്തീകരണ ചാനലുകൾക്കും ഓഫർ ബാധകമാണ്

ഇന്നുതന്നെ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുക

ഈ പ്രത്യേക ഓഫർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
നിങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിഴിവ്* സ്വയമേവ ബാധകമാകും