ಅಮೆಜಾನ್ ಮಾರಾಟಗಾರ > ಮಾನದಂಡಗಳು > ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ

ನಾನು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು
Amazon-ತೊಡಗಿರುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ Amazon.in ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ.
Amazon.in ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?

ನಿಮ್ಮ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

Amazon.in ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ಗಳ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ