એમેઝોન વિક્રેતા > ધોરણો > અમારો સંપર્ક કરો

અમે તમને મદદ કરવા માટે તૈયાર છીએ:

હું એમેઝોન પર વેચવા માંગુ છું અને નોંધણી પ્રક્રિયામાં સહાયની જરૂર છે
Amazon-એન્ગેજ્ડ થર્ડ-પાર્ટી સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ દ્વારા કોઈ પણ વધારાના ખર્ચ વિના Amazon.in પર ઓનબોર્ડિંગ માટે એન્ડ-ટુ-એન્ડ માર્ગદર્શન.

તમારી સેલર સફરની શરૂઆત કરો

Amazon.in પર સેલ કરનારા 10 લાખ + બિઝનેસનાં અમારા પરિવારમાં જોડાવ
તમારું એકાઉન્ટ સેટ અપ કરવામાં ફક્ત 15 મિનિટનો સમય લાગે છે