ഒരു Amazon സെല്ലറാകൂ

Amazon-ലെ കോടിക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കാൻ ആരംഭിക്കുക

നിങ്ങൾക്കായി മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ

ഓരോ ആവശ്യത്തിനുമുള്ള സേവനങ്ങൾ

സൗജന്യ ലിസ്റ്റിംഗ് പിന്തുണ

Amazon SPN നൽകുന്ന, 10 ASIN-കൾക്ക് വരെയുള്ള സൗജന്യ ലിസ്റ്റിംഗ് പിന്തുണ നേടുക
സുരക്ഷിതമായ പേയ്മെന്റുകൾ, പതിവായി

സൗജന്യ പരസ്യ ക്രെഡിറ്റുകൾ

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യൂ, സ്പോൺസർ ചെയ്ത പരസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ഹളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാക്കാൻ ₹2000 മൂല്യമുള്ള പരസ്യ ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടൂ.

സെല്ലറായുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര ആരംഭിക്കുക

Amazon.in-ൽ വിൽക്കുന്ന 10 ലക്ഷത്തിലധികം ബിസിനസുകളടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുക
നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കാൻ 15 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ
© 2021 Amazon.com, Inc. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ അഫിലിയേറ്റുകൾ. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം