ഇൻബൗണ്ട് സേവനങ്ങൾ

FBA ഇൻബൗണ്ട് സേവനം ഉപയോഗിച്ച് തടസ്സരഹിതമായ ഇൻബൗണ്ട്

Amazon-ൻ്റെ അഫിലിയേറ്റ് കാരിയർ സ്ഥാപനം, അതായത് Amazon Transportation Services Private Limited ("Amazon-ൻ്റെ കാരിയർ") മുഖേന തടസ്സരഹിതവും സംയോജിതവുമായ ഇൻബൗണ്ട് അനുഭവം (അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഡെലിവറി വരെ) നൽകുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം, ഇത് ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള അനുഭവത്തിനായി വിശ്വസ്തവും നയങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയതുമാണ്.

ഇത് എങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏത് FBA സെല്ലർക്കും, FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിച്ച് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഷിപ്പ്മെൻ്റ് അയയ്ക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. Seller Central-ൽ FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിച്ച് പിക്കപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പിക്കപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യൽ

ഘട്ടം 1

ഒരു FBA ഇൻബൗണ്ട് ഷിപ്പ്മെന്‍റ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ‘FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം’ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഘട്ടം 2

ബോക്സ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി പിക്കപ്പിനായി 'ഉൽപ്പന്നം ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന തീയതിയും സമയവും’ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഘട്ടം 3

കണക്കാക്കിയ ചാർജുകൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത തീയതിക്കും സമയ സ്ലോട്ടിനുമായി പിക്കപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കും

പിക്കപ്പ് പ്രക്രിയ

ഘട്ടം 4

ഒരു പിക്കപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് സ്ഥിരീകരണം ഇമെയിൽ, SMS എന്നിവയിലൂടെ അയയ്ക്കുന്നു

ഘട്ടം 5:

പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ലഭ്യത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു Amazon അസോസിയേറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൾ ലഭിക്കും

ഘട്ടം 6

പായ്ക്ക് ചെയ്ത് ലേബൽ ചെയ്ത പാക്കേജുകൾ Amazon അസോസിയേറ്റിന് കൈമാറുക

പിക്കപ്പ് റദ്ദാക്കുക

നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുകയും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പിക്കപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പിക്കപ്പ് സമയത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ Seller Central-ൽ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

Prime പ്രയോജനങ്ങൾ - Amazon Prime ബാഡ്ജ്
സുരക്ഷിതവും സമയബന്ധിതവും വിശ്വാസയോഗ്യവുമാണ്
Amazon-ൻ്റെ കാരിയറിൽ നിന്നുള്ള മത്സരാത്മക ഷിപ്പ്മെൻ്റ് നിരക്കിലുള്ള ഗതാഗത സേവനം
Prime പ്രയോജനങ്ങൾ - Amazon Prime ബാഡ്ജ്
അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യൽ ഇല്ല
CARP വഴിയായതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് Amazon-ലെ ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാകും
Prime പ്രയോജനങ്ങൾ - Amazon Prime ബാഡ്ജ്
സൗകര്യപ്രദമായ ഡോർ പിക്കപ്പ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമയ സ്ലോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടത്തു നിന്ന്
Prime പ്രയോജനങ്ങൾ - Amazon Prime ബാഡ്ജ്
എളുപ്പത്തിലുള്ള ട്രാക്കിംഗ്
Seller Central-ൽ, Amazon-ൻ്റെയും കാരിയർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണ സംയോജനത്തോടെ
Prime പ്രയോജനങ്ങൾ - Amazon Prime ബാഡ്ജ്
വേഗത്തിലുള്ള ഇൻബൗണ്ട്
ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (നിരസിക്കില്ല)
Prime പ്രയോജനങ്ങൾ - Amazon Prime ബാഡ്ജ്
തടസ്സരഹിതമായ റദ്ദാക്കൽ
പിക്കപ്പ് സമയത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെ
Prime പ്രയോജനങ്ങൾ - Amazon Prime ബാഡ്ജ്
ഓട്ടോമാറ്റിക് ബില്ലിംഗ്,
നിങ്ങളുടെ Seller Central അക്കൗണ്ടുമായി സമ്പൂർണ്ണ സംയോജനം
Prime പ്രയോജനങ്ങൾ - Amazon Prime ബാഡ്ജ്
Amazon ഗ്യാരണ്ടി
അല്ലെങ്കിൽ FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവന നഷ്ട, കേടുപാട് നയം അനുസരിച്ച് ട്രാൻസിറ്റിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ / കേടുപാടുകൾ

പ്രൈസിംഗ്

ലോകോത്തര പ്രക്രിയകളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉള്ള ഈ തടസ്സരഹിതവും സംയോജിതവുമായ ഇൻബൗണ്ട്-ഗതാഗത സേവനം (Amazon നൽകുന്നത്) മത്സരാത്മക ഷിപ്പ്മെൻ്റ് നിരക്കിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പ്മെൻ്റ് പ്രൊഫൈലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കണക്കാക്കുന്നു.
FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനത്തിനായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഷിപ്പിംഗ് ഫീ ഈടാക്കും:
ഷിപ്പ്മെന്‍റ് മേഖല
ഷിപ്പിംഗ് നിരക്കുകൾ % (ഏകദേശം) - INR/കിലോ*
500+ കിലോ
100 - 499 കിലോ
0 - 99 കിലോ
പ്രാദേശികം
8.4
9
12
അന്തർസംസ്ഥാനം
9.2
9.9
13.2
മേഖലാതലം
9.8
10.5
14
മെട്രോകൾ
9.8
10.5
14
ദേശീയം
9.8
10.5
14
*കുറിപ്പ്: മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നിരക്കിനോടൊപ്പം GST ബാധകമായിരിക്കും.
ഉദാഹരണങ്ങൾ
  • 2 കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള രണ്ട് ബോക്സുകളുള്ള ഒരു ഇൻട്രാ സിറ്റി ഷിപ്പ്മെൻ്റ്
  • ആകെ ഷിപ്പ്മെന്‍റ് ഭാരം = 4 കിലോഗ്രാം
  • ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് = INR [12*10] ≈ INR 120 (GST ഇല്ലാതെ)
  • 10 കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള നാല് ബോക്സുകളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനാന്തര ഷിപ്പ്മെൻ്റ്
  • ആകെ ഷിപ്പ്മെന്‍റ് ഭാരം = 40 കിലോഗ്രാം
  • ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് INR [40*13.2] ≈ INR 528.00 (GST ഇല്ലാതെ)
  • 2 കിലോഗ്രാം വീതമുള്ള രണ്ട് ബോക്സുകളുള്ള ഒരു ഇൻട്രാ സിറ്റി ഷിപ്പ്മെൻ്റ്
  • ആകെ ഷിപ്പ്മെന്‍റ് ഭാരം = 4 കിലോഗ്രാം
  • ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് = INR [12*10] ≈ INR 120 (GST ഇല്ലാതെ)

സെല്ലർമാർക്കുള്ള ഓഫർ

(ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിലെ അടിസ്ഥാന നിരക്കുകളിൽ)
99 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ഷിപ്പ്മെൻ്റുകൾക്ക്
(ചുവടെയുള്ള പട്ടികയിലെ അടിസ്ഥാന നിരക്കുകളിൽ)
499 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ഷിപ്പ്മെൻ്റുകൾക്ക്
*കുറിപ്പ്: കിഴിവ് സ്വയമേവ പ്രയോഗിക്കുകയും 'ഏകദേശ ഷിപ്പിംഗ് ചെലവ്' പിക്കപ്പ് സ്ഥിരീകരണ സമയത്ത് കിഴിവോടെയുള്ള വില പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
* കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?
നിങ്ങൾക്ക് Seller Central-ലെ ഇൻബൗണ്ട് ഷിപ്പ്മെന്‍റ് സൃഷ്ടിക്കൽ വർക്ക്ഫ്ലോയുടെ സമയത്ത് FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓരോ ബോക്സിന്റെയും മൊത്തം ബോക്സ് എണ്ണം, ഭാരം, അളവ്, പിക്ക് അപ്പ് സ്ലോട്ട് എന്നിവ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കണക്കാക്കിയ നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ഓരോ ബോക്സിനുമുള്ള ഷിപ്പിംഗ് ലേബലുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഇടത്തു നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേറ്റ് ഷിപ്പ്മെൻ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
ഒരു FBA സെല്ലർ എന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ എല്ലാ ഇൻബൗണ്ട് ഷിപ്പ്മെൻ്റിനും FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?
ഇല്ല. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓരോഇൻബൗണ്ട് ഷിപ്പ്മെൻ്റിനും, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ Amazon-ൻ്റെ കാരിയർ (FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
1) ഷിപ്പ്മെൻ്റ് കൃത്യസമയത്ത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തില്ല, 2) പാക്കേജ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു, എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഡെലിവർ ചെയ്തില്ല, 3) ട്രാൻസിറ്റിനിടയിൽ കേടുപാട് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങിയ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് Amazon സെല്ലർ പിന്തുണാ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടാം, ഞങ്ങൾ അത് ഉടനടി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സെല്ലർ പിന്തുണാ ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ സേവനത്തിലൂടെ അയച്ച ഷിപ്പ്മെൻ്റ് എനിക്ക് എവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാകും?
പിക്കപ്പ് പൂർത്തിയായ ഉടൻ തന്നെ Seller Central-ൽ ഷിപ്പിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാകും.
ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പിക്കപ്പ് സമയത്തിന് മുമ്പ്, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗതാഗത-യോഗ്യമായ അവസ്ഥയിൽ പായ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണം. നിങ്ങൾ പാക്കേജുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും Seller Central-ൽ നിന്ന് ഷിപ്പിംഗ് ലേബലുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ഷിപ്പ്മെൻ്റ് Amazon ഡെലിവറി അസോസിയേറ്റിന് കൈമാറുകയും വേണം. മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി അസോസിയേറ്റ് പാക്കേജ് നിരസിക്കും.
ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇ-സുഗം നമ്പർ, സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നോട്ട്/ചലാൻ നമ്പർ മുതലായ നിമരകമാ അധിക രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്; ഇവയും നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടിവരും. എന്ത് രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്, അവ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാനാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ Seller Central-ൽ ലഭിക്കും.
എനിക്ക് ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻബൗണ്ട് ഷിപ്പ്മെന്‍റുകൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാകുമോ?
അതെ, “ഷിപ്പ് ഫ്രം” ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇൻബൗണ്ട് ഷിപ്പ്മെന്‍റിനും നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത പിക്ക് അപ്പ് ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും മറ്റ് വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും നേരിട്ടാണ് ഞാൻ Amazon-ലേക്ക് എന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ഇപ്പോഴും FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാനും കിഴിവുള്ള നിരക്കുകൾ പ്രയോജനം കഴിയുമോ?
അതെ. നിങ്ങൾ നിർമ്മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ വിതരണക്കാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാം. Seller Central-ൽ ഷിപ്പ്മെൻ്റ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഷിപ്പ്മെൻ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായി വേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിരക്ക് കണക്കാക്കാനും ഷിപ്പിംഗ് ലേബലുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ ബോക്സുകളുടെ എണ്ണം, ഓരോ ബോക്സിന്റെയും ഭാരം, അളവ് എന്നിവ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലേബലുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, ആ ലേബലുകൾ നിങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവ്/വിതരണക്കാരന് അയയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിർമ്മാതാവിന്റെ വിലാസം “ഷിപ്പ് ഫ്രം” ലൊക്കേഷനായി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
Amazon-ൻ്റെ FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനത്തിനായി എങ്ങനെ നിരക്ക് ഈടാക്കും?
“ഇൻബൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫീ” എന്ന ഫീ തലക്കെട്ടിന് കീഴിലായിരിക്കും FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവന ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത്, Seller Central-ൽ സെല്ലർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പിക്ക് അപ്പ് സ്ലോട്ടിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപായി റിസീവബിൾസ് ബുക്ക് ചെയ്യും. FBA ഫീസ് കണക്കിലെടുക്കുന്നതുപോലെയും ഈടാക്കുന്നത് പോലെയും കിഴിക്കുന്നത് പോലെയുമായിരിക്കും ഈ ഫീസും കൈകൈര്യം ചെയ്യുക, പണ‌വിതരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് കിഴിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഇൻബൗണ്ട്-ഷിപ്പ്മെൻ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത്, കണക്കാക്കിയ ഫീസ് പ്രദർശിപ്പിക്കും, Seller Central-ൽ പേയ്മെൻ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും ഫീസ് ലഭ്യമാകും.
ഈ സേവനത്തിനായി എത്ര തുക ഈടാക്കും?
FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനത്തിൻ്റെ ഫീസ് കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
പിക്കപ്പിന് ശേഷം ഷിപ്പ്മെൻ്റ് Amazon വെയർഹൗസിൽ എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കും?
പിക്കപ്പിന് ശേഷം Amazon വെയർഹൗസിലെത്താൻ ഇൻട്രാ സിറ്റി ഷിപ്പ്മെൻ്റുകൾക്ക് രണ്ട് ദിവസവും ഇൻ്റർ-സിറ്റി/അന്തർ സംസ്ഥാന ഷിപ്പ്മെൻ്റുകൾക്ക് മൂന്ന്-അഞ്ച് ദിവസവും എടുക്കും.
ഞാൻ നൽകിയ ഭാരവും വ്യാപ്തവും യഥാർത്ഥ ഭാരത്തിൽ നിന്നും വ്യാപ്തത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഭാരം, വ്യാപ്തം എന്നിവയിലെ വ്യത്യാസം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റുകൾ നടത്തുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഭാരവും അളവുകളും കുറവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, പിക്കപ്പ് സമയത്തോ ഞങ്ങളുടെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് സെൻ്ററുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നുള്ള ഡെലിവറിയുടെ സമയത്ത് ഷിപ്പ്മെൻ്റ് നിരസിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, യഥാർത്ഥ ഭാരം ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജിൻ്റെ അളവുകൾ, നിങ്ങൾ Seller Central-ൽ നൽകിയ ഭാരം ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അളവുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് Amazon-ൻ്റെ കാരിയർ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, കണക്കാക്കിയ ചെലവും യഥാർത്ഥ ചെലവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചേക്കാം.
ട്രാൻസിറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഷിപ്പ്മെൻ്റ് ഭാഗികമായോ മുഴുവനോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും?
ട്രാൻസിറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഷിപ്പ്മെൻ്റ് ഭാഗികമായോ മുഴുവനോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ Amazon സെല്ലർ പിന്തുണയുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഷിപ്പ്മെൻ്റ് പാർസൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുൻകൂട്ടി നിർവ്വചിച്ച പരമാവധി തുക വരെ Amazon നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ഇനങ്ങൾക്കായി, Amazon ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിച്ച് അയയ്ക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇൻഷ്വർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ, വിൽപ്പനക്കാർക്ക് മൂല്യവർദ്ധിത സേവനമായി ഞങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (Amazon-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സെല്ലർമാർക്ക് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ലിങ്ക്).
FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനത്തിലൂടെ ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു?
Amazon നയങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിയന്ത്രിതമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (അപകടകരമായ വസ്തുക്കൾ പോലുള്ളവ) ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ Amazon-ൻ്റെ കാരിയറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. Amazon ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് (Amazon-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സെല്ലർമാർക്ക് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ലിങ്ക്).
ഈ സേവനം വഴി അയയ്ക്കുന്ന ഷിപ്പ്മെൻ്റിന് എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷിപ്പ്മെൻ്റിൽ പരമാവധി 99 കാർട്ടണുകൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കാർട്ടണിന്റെ ഭാരം 15 കിലോ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, ആ കാർട്ടണിൽ നിങ്ങൾ “ഹെവി വെയ്റ്റ്” എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യണം. ഒരു ഷിപ്പ്മെൻ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ കാർട്ടണിൻ്റെയും പരമാവധി ഭാരം 18 കിലോയാകാം, അളവ് 70 സെ. മീ X 70 സെ. മീ x 45 സെ. മീ ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ഷിപ്പ്മെൻ്റിൻ്റെ ആകെ ഭാരം പരമാവധി 999 കിലോഗ്രാം ആകാം. ഷിപ്പ്മെൻ്റിൻ്റെ B2B സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത്; ഞങ്ങൾ ഷിപ്പ്മെൻ്റിൻ്റെ മൂല്യത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ഷിപ്പ്മെൻ്റ് ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കേന്ദ്രം നിരസിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ഇൻബൗണ്ട് വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തപ്പോൾ മാത്രമേ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഷിപ്പ്മെൻ്റ് നിരസിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കാരിയർ വീണ്ടും ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.
ഈ സേവനത്തിന് കീഴിൽ എനിക്ക് പിക് അപ്പ് കവറേജ് എവിടെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും?
FBA ഇൻബൗണ്ട് പിക്കപ്പ് സേവനത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പിൻ കോഡുകളുടെയും ലഭ്യമായ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (Amazon-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സെല്ലർമാർക്ക് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ലിങ്ക്).

ഇന്നുതന്നെ ഒരു സെല്ലറാകുക

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത Amazon സെല്ലറല്ലേ?

വിൽപ്പന ആരംഭിക്കൂ

 

ഇതിനകം Amazon-ൽ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ?

FBA-യിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക